Scores for Monday 11/25

NBA

Detroit 113  Milwaukee 94