Scores for Monday 3/31

Scores for Monday 3/31

MLB

Detroit 4  Kansas City 3

Milwaukee 2  Atlanta 0

Pittsburgh 1  Chicago Cubs 0 F/10

Chicago White Sox 5  Minnesota 3

NBA

Detroit 116  Milwaukee 111